Tiếng Việt (Vietnamese)

Dưới đây là chọn lọc các tài liệu an toàn về hoả hoạn phổ biến và hữu ích nhất được dịch sang ngôn ngữ của quý vị. CFA đã soạn thảo những tài liệu này để giúp quý vị hiểu tầm quan trọng của an toàn về hoả hoạn và các hành động an toàn của chính quý vị.

Hoạt Hình An Toàn Với Thiết Bị Báo Động Khói

 

Tôi có được đốt lửa không?

Tôi có được nấu nướng bên ngoài không?

Tôi có thể đốt lửa trại không?

Tôi có thể đi lại không?

Xếp hạng nguy cơ hỏa hoạn

Cháy cỏ xảy ra gần thành phố và thị trấn

CICI Travel brochure front Vietnamese

Tôi có thể đi lại không? (pdf 481KB)

Bạn có thể đi lại trong thời gian có nguy cơ hỏa hoạn nhưng trước tiên hãy đảm bảo kiểm tra điều kiện thời tiết và các nguy c ...

Tôi có thể đi lại không? (pdf 481KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Burn Off brochure front Vietnamese

Tôi có được đốt lửa không? (pdf 498.6KB)

Vào những thời điểm nóng hơn trong năm CFA tuyên bố Giai đoạn có Nguy cơ Hỏa hoạn tại các khu vực khác nhau của tiểu bang. Vào nhữ ...

Tôi có được đốt lửa không? (pdf 498.6KB)

Published:  12 Sep 2023

home fire safety booklet - Vietnamese thumb

An toàn Hoả hoạn ở Nhà (pdf 1.3MB)

Trong khi mối nguy hoả hoạn là rất thực, có nhiều điều quý vị có thể làm để bảo vệ quý vị, gia đình và ngôi nh ...

An toàn Hoả hoạn ở Nhà (pdf 1.3MB)

Published:  16 May 2021

Urban Grassfires - Vietnamese thumb

CHÁY CỎ (pdf 1.2MB)

Cháy cỏ có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu và lan nhanh chóng. Biết Rủi Ro Hỏa Hoạn của Quý Vị và Biết Phải Làm G&i ...

CHÁY CỎ (pdf 1.2MB)

Published:  1 Nov 2016

Can I or Cant I - Vietnamese thumb

Tôi có thể hay không thể (pdf 902KB)

Tập thông tin này nêu chi tiết những gì quý vị có thể và không thể làm trong suốt những Fire Danger Periods (Thời kỳ có Ngu ...

Tôi có thể hay không thể (pdf 902KB)

Published:  30 Aug 2012

headphone Tập tin âm thanh

preventing fires in the home audio vietnamese
Preventing Fires in the Home

  grass fires vietnamese

Urban Grassfires

Total fire bans

Free CFA session for your club or group


 

 

Page last updated:  Friday, 10 May 2024 1:46:01 PM